מטרות החברה

מטרות החברה

מטרות החברה

כחלק מחברת נכסים ובניין, מחויבת ישפרו לשמירת ערכים ועקרונות המבטאים את גישתה ואחריותה העסקית והחברתית של הקבוצה.
• ישפרו חותרת לאיכות ומצוינות ושומרת על סטנדרטים גבוהים בכל רבדי פעילותה.
• ישפרו מחויבת לניהול עסקיה ביושר ובהגינות ולנהוג בכבוד בבעלי מניות, עובדים, לקוחות, שותפים, ספקים   
ומתחרים.
• החברה רואה בהון האנושי מרכיב מרכזי להצלחתה, מחויבת לשמירה על זכויות עובדיה ותנאי עבודתם ומעודדת נטילת יוזמה, מצוינות ואחריות אישית.
• החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה חלק מרכזי בחזונה העסקי.
• החברה מחויבת לשמירה על קיימות ושמירה על איכות הסביבה תוך כדי הקפדה על תקני המשרד לאיכות הסביבה ושמה דגש על פיתוח של סביבה ירוקה ומטופחת.