הצוות שלנו

הצוות שלנו

יו"ר הדירקטריון : סגי איתן
מנכ"ל : זיו שחורי
סמנכ"ל הנדסה : ירון בנאורי
חשב החברה : אייל ניצן